Įkūrimo metai: 1999
Teikiamų paslaugų aprašymas:

Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacija yra visuomeninė organizacija, savo politiką vykdanti  savarankiškai. Asociacijos tarybos nariai, svarstant aktualius transporto ir tranzito klausimus, dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo komitetų rengiamuose posėdžiuose, teikia pasiūlymus LR Tranzito Komitetui. Asociacija, svarstant uosto veiklos ir plėtros klausimus, derinant ir sprendžiant visas uosto kompanijoms aktualias problemas glaudžiai bendradarbiauja su LR Susisiekimo ministerija, muitinės departamentu prie LR Finansų ministerijos. Nuo asociacijos įkūrimo pradžios pasiekti veiklos rezultatai leidžia tvirtinti, kad bendras darbas, įgyvendinant kompanijų planus, vystant, modernizuojant ir tobulinant Lietuvos jūrų uostų sistemą, yra vaisingas.

Partneriai: Lietuvos laivų statytojų ir remontininkų asociacija, Lietuvos laivų savininkų asociacija, Lietuvos laivybos maklerių ir agentų asociacija, Ekspeditorių asociacija.

Narystė organizacijose: Lietuvos pramonininkų konfederacija, Europos privačių uosto operatorių federacija (angl. FEPORT).

Darbuotojų skaičius: 2

Apdovanojimai, įvertinimai: Anatolijus 2000