Įkūrimo metai: 1999

Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacija (LJKKA) yra visuomeninė, socialiai atsakinga organizacija, įsteigta 1999 metais. Ji vienija 16 Klaipėdos uoste veikiančių krovos įmonių, teikiančių krovinių krovos ir sandėliavimo bei keleivių aptarnavimo paslaugas. Klaipėdos Universitetas, Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla bei VšĮ Klaipėdos laivybos tyrimų centras yra LJKKA asocijuoti nariai. Atstovaudama narių interesams, asociacija dalyvauja sprendžiant uosto veiklos ir plėtros klausimus, kitas uosto kompanijoms aktualias problemas, glaudžiai bendradarbiauja su vietos ir valstybinėmis valdžios institucijomis, daug dėmesio skiria socialinėms, aplinkosaugos ir kitoms visuomeninėms iniciatyvoms.

Partneriai: Lietuvos laivų statytojų ir remontininkų asociacija, Lietuvos laivų savininkų asociacija, Lietuvos laivybos maklerių ir agentų asociacija, Ekspeditorių asociacija.

Narystė organizacijose: Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos verslo konfederacija, Europos privačių uosto operatorių federacija (angl. FEPORT).

Darbuotojų skaičius: 2

Apdovanojimai, įvertinimai: Anatolijus 2000